Wilde Ganzen en Sebeta school was op zondag 23 juni te zien op NPO 2

Geplaatst op 28 april 2019 door Els van der Wel.

Ter ondersteuning van de blindenschool Sebeta – school in Sebeta in Ethiopië leggen wij graag het geplande project voor 2019 – 2020 aan u voor. In de zomer van 2018 heeft Stichting Berhan contact gezocht met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen steunt ook particuliere initiatieven.  In augustus is Els van der Wel in Hilversum uitgenodigd voor een 1ste gesprek om het project ‘ Sebeta- school-for–the- blind’ toe te lichten. Na het aanleveren van informatie en de benodigde formaliteiten kunnen wij u het mooie, verrassende nieuws meedelen dat Wilde Ganzen – afdeling particuliere initiatieven – onze aanvraag voor Sebeta school heeft goed gekeurd. Met ingang van eind februari 2019 heeft Stichting Berhan gedurende een jaar een samenwerkingsovereenkomst voor het vervangen en de renovatie van de sanitaire voorzieningen en electra. Het bedrag dat middels Fondsenwerving in 2017 is opgehaald was onvoldoende om dit te realiseren.

Het bedrag dat begroot is voor de sanitaire voorzieningen komt op ongeveer 55.000 € . In de begroting zijn ook 56 tafels en stoelen (schoolmeubilair) opgenomen als ook de aanschaf van beddengoed voor de kinderen/ jongeren die buiten de compound van de school wonen.

Zodra Stichting Berhan 37.500 € heeft ontvangen middels donaties, wordt dit bedrag naar de rekening van de Wilde Ganzen overgemaakt. Wilde Ganzen zal 1/3 van het totaal bedrag doneren: 18.000 €.

In het magazine van de maand juni is onderstaand artikel te lezen  over ‘Sebeta school for the blind’! 

Op zondag 23  juni heeft Wilde Ganzen zendtijd besteed aan ons project : Sebeta school voor kinderen met een visuele beperking!! De uitzending was te zien op NPO 2 om 11.55 uur!  In het magazine van juni is een artikel geplaatst over de school en het groot onderhoud. 

           www.wildeganzen.nl

 Wilde Ganzen (WG) bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen voegt waarde toe aan concrete en duurzame projecten gericht op armoedebestrijding in midden- en lage inkomenslanden. Deze waarde bestaat uit kennis, ervaring en een financiële bijdrage. De projecten zijn gebaseerd op een samenwerking van een particulier initiatief in Nederland en een lokale organisatie in het projectland.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking tussen Wilde Ganzen en Stichting Berhan ten aanzien van de fondsenwerving en uitvoering contractueel vastgelegd.  

Basisgegevens

Algemeen

Particulier Initiatief : Stichting Berhan

Project Eigenaar (lokale partner) ManaBarumsaaLjoolee /Sebeta-School -for- the – blind Projectnummer 2019.0038

 Naam project : Sebeta-School-for-the-blind in Ethiopië

Land project  :Ethiopië

Financiën (in €) Bijdrage van PI aan project (actieresultaat) 36.335,89 €

Maximale bijdrage WG (50% premie) 18.167,95 €

Bijdrage PI + WG aan project  54.503,84 €

Fondsenwerving   Einde fase fondsenwerving 14-02-2020

Betalingskenmerk Actieresultaat ‘2019.0038 Sebeta School for the blind

Rekeningnummer Stichting Wilde Ganzen/IKON NL53 NGB 00 000 40 000

Werkwijze Wilde Ganzen

Wilde Ganzen kent een financiële bijdrage toe van 50% van de door uw stichting of organisatie ingezamelde fondsen voor het project (het actieresultaat). In deze samenwerkingsovereenkomst is de maximale financiële bijdrage die Wilde Ganzen voor het project heeft toegezegd, vastgelegd.  

De bijdrage van Wilde Ganzen wordt definitief toegekend als het beoogde actieresultaat door uw stichting of organisatie is ingezameld en overgemaakt naar Wilde Ganzen. Deze bijdrage wordt geheel gefinancierd uit de fondsenwerving door Wilde Ganzen zelf.  

De fondsenwerving van Wilde Ganzen bestaat onder meer uit giften van donateurs, stichtingen en  fondsen, uit bijdragen naar aanleiding van onze televisie-uitzendingen en uit bijdragen voortvloeiend uit berichten over projecten in mailingen, onze nieuwsbrief, ons magazine en op onze website. Alle  goedgekeurde projecten kunnen door Wilde Ganzen ingezet worden voor de eigen fondsenwerving.

Op onze website zijn de laatste nieuwsbrieven te lezen en foto’s te zien van de bezoeken van de afgelopen jaren.  Om de school en kinderen te kunnen helpen zijn wij afhankelijk van donaties. Wij hopen dat het voorgestelde project u aanspreekt en wij u weer als een van de donateurs mogen verwelkomen om samen met Wilde Ganzen dit te realiseren.

 Met veel belangstelling wachten wij uw reactie

Met vriendelijke groeten,                                                                                       

               Edith Ruiken en Els van der Wel    

     
 

 

                                        

 

Meer weten over dit verhaal?

Mail stichting.berhan@gmail.com
of bel 06 206 583 53

Steentje bijdragen?

Vind je Stichting Berhan een mooi initiatief en wil je hun helpen door een steentje bij te dragen? Laat het ons weten!