Stichting Berhan

Stichting Berhan is opgericht op 29 september 2004.

Stichting Berhan houdt zich bezig met het steunen van kleinschalige projecten in Ethiopië. Berhan betekent ‘ licht’, niet donker en heeft ook betrekking op ‘verlichting‘ (kennis).

Stichting Berhan staat sinds oktober 2004 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het KVK nummer 28102954.

Adres: Papelaan-west 180 , 2254 AK in Voorschoten
Het RSIN / fiscaal nummer is 8140.80.923
Het bestuur bestaat uit Edith Ruiken ( secretaris) en Els van der Wel ( voorzitter /penningmeester). Daarnaast wordt in Nederland als ook in Ethiopie door enthousiaste vrienden vrijwilligerswerk verricht tbv onze projecten.

Stichting Berhan stelt zich ten doel:

Veel kinderen die gesteund worden komen uit gezinnen met weinig of geen financiële middelen; zijn kinderen uit één-ouder gezinnen, kinderen met een handicap of weeskinderen, waardoor ze niet of nauwelijks in de gelegenheid gesteld worden onderwijs te volgen. Met financiële steun kunnen zij basisonderwijs (Primary School, grade 1 – 8) volgen, vervolgens middelbaar onderwijs (Secondary School, grade 9 – 12) en eventueel een beroepsopleiding. Door het volgen van onderwijs hebben ze in de toekomst meer kans op een baan, en kunnen daarmee zichzelf en familie onderhouden.

Het streven van de Stichting is om vrijwel elke euro daadwerkelijk te besteden.

                                                                                     els van der wel en edith ruiken
Website: www.stichting-berhan.nl
Email: stichting.berhan@gmail.com
KvK 28102954
IBAN: NL41 INGB 0005 1082 72

Steentje bijdragen?

Vind je Stichting Berhan een mooi initiatief en wil je hun helpen door een steentje bij te dragen? Laat het ons weten!