eerdere projecten

Stichting Berhan heeft de volgende projecten gesteund

Ter ondersteuning van de blindenschool Sebeta – school in Sebeta in Ethiopië  heeft Stichting Berhan in de zomer van 2018 contact gezocht met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen steunt ook particuliere initiatieven.  In augustus is Els van der Wel in Hilversum uitgenodigd voor een 1ste gesprek om het project ‘ Sebeta- school-for–the- blind’ toe te lichten. Na het aanleveren van informatie en de benodigde formaliteiten kunnen wij u het mooie, verrassende nieuws meedelen dat Wilde Ganzen – afdeling particuliere initiatieven – onze aanvraag voor Sebeta school heeft goed gekeurd. Met ingang van eind februari 2019 heeft Stichting Berhan gedurende een jaar een samenwerkingsovereenkomst voor het vervangen en de renovatie van de sanitaire voorzieningen en electra. Het bedrag dat middels Fondsenwerving in 2017 is opgehaald was onvoldoende om dit te realiseren. Het bedrag dat begroot is voor de sanitaire voorzieningen komt op ongeveer 55.000 € . In de begroting zijn ook 56 tafels en stoelen (schoolmeubilair) opgenomen als ook de aanschaf van beddengoed voor de kinderen/ jongeren die buiten de compound van de school wonen. 100 tafels en stoelen zijn al eerder door een lokaal bedrijf gemaakt en naar school gebracht.   Zodra Stichting Berhan 37.500 € heeft ontvangen middels donaties, wordt dit bedrag naar de rekening van de Wilde Ganzen overgemaakt. Wilde Ganzen zal 1/3 van het totaal bedrag doneren: 18.000 €. In het magazine van de maand juni is onderstaand artikel te lezen  over ‘Sebeta school for the blind’! Op zondag 23  juni heeft Wilde Ganzen zendtijd besteed aan ons project : Sebeta school voor kinderen met een visuele beperking!! De uitzending was te zien op NPO 2 om 11.55 uur!  In het magazine van juni is een artikel geplaatst over de school en het groot onderhoud.

           www.wildeganzen.nl

Wilde Ganzen (WG) bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen voegt waarde toe aan concrete en duurzame projecten gericht op armoedebestrijding in midden- en lage inkomenslanden. Deze waarde bestaat uit kennis, ervaring en een financiële bijdrage. De projecten zijn gebaseerd op een samenwerking van een particulier initiatief in Nederland en een lokale organisatie in het projectland. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking tussen Wilde Ganzen en Stichting Berhan ten aanzien van de fondsenwerving en uitvoering contractueel vastgelegd.

 
 

 

 

 

Auto wasplaats in Addis Abeba werkvoorziening voor jongeren met een beperking

Al eerder schreven we dat – in verband met steeds terugkerende incidenten in o.a. Oromo gebied waar Sebeta school ligt – we helaas hebben moeten afzien van de start van een zorgboerderij op een locatie bij Sebeta, buiten de hoofdstad. Na lang zoeken heeft Yidnekachew Gizaw samen met Ayu in 2017 een stuk grond in de wijk GORO gevonden waar in december 2017 een start gemaakt is met het verkrijgen van toestemming van de plaatselijke Kebele om een werkplek voor jongeren met een beperking te starten. De wijk in aanbouw ligt niet ver van de ringweg om Addis heen en is goed bereikbaar. Het plan – een autowas- / poetsbedrijf : een werkvoorziening voor jongeren met een beperking in de hoofdstad – wordt nu verder uitgewerkt. Begin 2019 is met toestemming van het bestuur van de lokale Kebele (vergelijkbaar met gemeente) een start gemaakt met de voorbereidingen daarvan.

–  Primary School: Abyote-Frea-Elementary-School in Gondar  –  steun door aanschaf ( locaal uitgevoerd) van o.a. schooluniformen, schriften, schrijfmaterialen, uitbreiding van het schoolgebouw met 2 nieuwe klassen, aanschaf van een printer, het plaatsen van deuren en ramen om de lokalen goed af te sluiten. abyote school                                                                                             Familie Nardos te Gondar, in 1997 heeft Els de biologische familie ( vader en 5 broers en zussen )  van haar dochter Aster gevonden in Gondar en is mbv giften een start gemaakt met het ondersteunen van de woon- en leefomstandigheden van de familie als ook een start gemaakt met het volgen van onderwijs voor haar broers en zussen aan de Abyote School. senayt nardos , de zus van aster – Financiele steun t.b.v. 2 kinderen met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen wonend in pleeggezin in Addis ( in eerste instantie opgenomen met als doel adoptie, maar niet mogelijk vanwege de beperkingen)   mede een verzoek van Wereldkinderen ( adoptieorganisatie) om dit project van hen over te nemen:  steun middels de aanschaf van een tweedehands rolstoel, kleding, aangepast spelmateriaal en medicatie. – Berihun Mihirit te Gondar ( na auto-ongeluk is een been geamputeerd): aanschaf van tweede hands rolstoel en gedurende  1 jaar schoolgeld, lesmateriaal en kleding  berihun met girma segaar  Yismaw Aynew in Gondar ( verlamd tgv polio ): tweede hands rolstoel, schoolgeld en schoolbenodigdheden, kleding. Yismaw woont nu in Addis ,en heeft een stoel waarmee hij zich met zijn handen ( trapbeweging) kan voortbewegen. yismaw aynewGegenet Akalnew in Addis: Gegenet is verlamd en zat altijd op de grond op zijn compound. Aanschaf van rolstoel, lesmateriaal, kleding en financiele steun tbv medische onderzoeken. – Hiwot Tilahun in Addis ( op verzoek van consul-generaal van de Fed. Dem. Rep of Ethiopie – afdeling Consulaat te Den Haag. Hiwot is geboren met een afwijking aan haar ledematen, 6 vingers en tenen,, en te korte ledematen in verhouding met haar romp.  Hiwot kan nauwelijks lopen. Gesteund  door contacten te leggen met instellingen ( Leids Universitair Medisch Centrum en Liliane Fonds en Foundation en Hospital in Addis ) die een goed medisch  advies konden geven mbt wel / niet amputeren van een been, aanschaf van rolstoel, financiele steun voor vervoer van / naar instelling en / of school . – Elias Abate in Addis Abeba.  Steun door studiekosten te betalen voor het volgen van onderwijs Secondary School en St Mary’s College.  Financiele steun voor zijn moeder ( psychische problemen ) en zijn broers en zussen.  

Steentje bijdragen?

Vind je Stichting Berhan een mooi initiatief en wil je hun helpen door een steentje bij te dragen? Laat het ons weten!