corona project Sebeta-school-for-the-blind

Geplaatst op 14 maart 2021 door Els van der Wel.

De samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen voor ons project ‘renovatie van de sanitaire voorzieningen en elektra van Sebeta-school’ in Ethiopië is verlengd tot augustus 2020. We hebben momenteel een bedrag van 20.000 € ontvangen, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Op het moment liggen veel projecten van Wilde Ganzen en particulieren initiatieven ‘stil’ ten gevolge van corona, de relatiemanager van Wilde ganzen heeft toegezegd dat de samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Sebeta-school-for-the-blind’ ook na augustus verlengd zal worden. We hopen het streefbedrag van 36.000 € z.s.m. te bereiken en een start te kunnen maken met de uitvoering daarvan.

Wilde Ganzen heeft daarom het ‘Wilde Ganzen Corona Fonds’ opgezet, een korte termijn project dat liep tot 31 augustus 2020. Het fonds geeft 100% premie op de actieresultaten van projecten die bijdragen aan de vermindering van de directe of indirecte effecten van de strijd tegen COVID-19. In overleg met de relatiemanager van Wilde Ganzen heeft Stichting Berhan een aanvraag ingediend voor de kinderen en jongvolwassenen van Sebeta-school-for-the-blind welke op 26 mei is goedgekeurd.

In Ethiopië is half maart 2020 ook de 1ste corona besmetting geconstateerd en kort daarop heeft de regering al beperkende corona-maatregelen ingezet om te voorkomen dat het aantal besmettingen snel zou toenemen met als gevolg dat scholen eind maart per direct gesloten werden. Ook op Sebeta-school wordt momenteel geen onderwijs gegeven. Maar lang niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om naar huis te gaan en wonen op of net buiten de compound. Voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking is het toepassen van de corona-maatregelen zoals afstand houden niet te realiseren. Op school wordt geleerd dat ze elkaar nodig hebben en helpen: dit betekent o.a. dat ze altijd met 3 of meer personen in groepjes op de compound lopen (een van de stelregels van school).

De sanitaire voorzieningen zijn slecht, en met het ontbreken van o.a. zeep, desinfecterende hand gel is de kans op besmetting op corona groter, mede vanwege onvoldoende water om gedurende 20 sec handen te kunnen wassen.                      

Het corona project in strijd tegen de gevolgen van corona sluit aan bij ons lopend project gericht op het renoveren van de sanitaire voorzieningen. We hopen dan ook op korte termijn geld in te zamelen voor de aanschaf van 1000 stukken zeep, desinfecterende hand gel, en (papieren) handdoeken.

Het streefbedrag is 3.750 €, met de bijdrage van Wilde Ganzen wordt dit verdubbeld tot een totaalbedrag van 7.500 €! We mogen – als nodig – een deel van ons ‘lopend’ project hiervoor gebruiken zodat we aanspraak maken op verdubbeling in plaats van een bijdrage van 50%. Met onze contacten in Ethiopië kunnen we samen met betrokkenen van Sebeta-school het project uitvoeren en ook de kinderen van Sebeta – school een grotere kans geven niet ziek te worden.

Werkwijze Wilde Ganzen: kent een financiële bijdrage toe aan de door het Particulier Ontwikkelingsinitiatief ingezamelde fondsen voor het project (het actieresultaat). In deze samenwerkingsovereenkomst is de maximale financiële bijdrage (premie) die Wilde Ganzen voor het project heeft toegezegd, vastgelegd. Wilde Ganzen kent haar bijdrage definitief toe als het actieresultaat door het Particulier Ontwikkelingsinitiatief is ingezameld en overgemaakt naar Wilde Ganzen

We hopen dat u – ondanks alle grote corona acties in het land – ons project nogmaals wilt steunen met een kleine bijdrage.

Meer weten over dit verhaal?

Mail stichting.berhan@gmail.com
of bel 06 206 583 53

Steentje bijdragen?

Vind je Stichting Berhan een mooi initiatief en wil je hun helpen door een steentje bij te dragen? Laat het ons weten!