beleidsplan

           

SEBETA – SCHOOL – FOR – THE – BLIND 

Ter ondersteuning van de blindenschool Sebeta – school – for – the blind in Ethiopië leggen wij graag het korte termijn corona-project in aansluiting op het huidige project Sebeta-School in samenwerking met Wilde Ganzen aan u voor. De samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen voor ons project ‘renovatie van de sanitaire voorzieningen en elektra van Sebeta-school’ in Ethiopië is verlengd tot augustus. We hebben momenteel al een bedrag van ruim 20.000 € ontvangen, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Op het moment liggen veel projecten van Wilde Ganzen en particulieren initiatieven ‘stil’ ten gevolge van corona, de relatiemanager van Wilde ganzen heeft toegezegd dat de samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Sebeta-school-for-the-blind’ ook na augustus verlengd zal worden. We hebben meer tijd hebben om middels Fondsenwerving het streefbedrag van 36.000 € z.s.m. te bereiken en een start te kunnen maken met de uitvoering daarvan.

Wilde Ganzen heeft daarom het Wilde Ganzen Corona Fonds opgezet, een korte termijn project dat loopt tot 31 augustus 2020. Het fonds geeft 100% premie op de actieresultaten van projecten die bijdragen aan de vermindering van de directe of indirecte effecten van de strijd tegen COVID-19. In overleg met de relatiemanager van Wilde Ganzen heeft Stichting Berhan een aanvraag ingediend voor de kinderen en jongvolwassenen van Sebeta-school-for-the-blind welke op 26 mei is goedgekeurd.

In Ethiopië is half maart ook de 1ste corona besmetting geconstateerd en kort daarop heeft de regering al beperkende corona-maatregelen ingezet om te voorkomen dat het aantal besmettingen snel zou toenemen met als gevolg dat scholen eind maart per direct gesloten werden. Ook op Sebeta-school wordt momenteel geen onderwijs gegeven. Maar lang niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om naar huis te gaan en wonen op of net buiten de compound. Voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking is het toepassen van de corona-maatregelen zoals afstand houden niet te realiseren. Op school wordt geleerd dat ze elkaar nodig hebben en helpen: dit betekent o.a. dat ze altijd met 3 of meer personen in groepjes op de compound lopen (een van de stelregels van school).

De sanitaire voorzieningen zijn slecht, en met het ontbreken van o.a. zeep, desinfecterende hand gel is de kans op besmetting op corona groter, mede vanwege onvoldoende water om gedurende 20 sec handen te kunnen wassen.   Het corona project in strijd tegen de gevolgen van corona sluit aan bij ons lopend project gericht op het renoveren van de sanitaire voorzieningen. We hopen dan ook op korte termijn geld in te zamelen voor de aanschaf van 1000 stukken zeep, desinfecterende hand gel, en (papieren) handdoeken.

Het streefbedrag is 3.750 €, met de bijdrage van Wilde Ganzen wordt dit verdubbeld tot een totaalbedrag van 7.500 €! We mogen – als nodig – een deel van ons ‘lopend’ project hiervoor gebruiken zodat we aanspraak maken op verdubbeling in plaats van een bijdrage van 50%. Met onze contacten in Ethiopië kunnen we samen met betrokkenen van Sebeta-school het project uitvoeren en ook de kinderen van Sebeta – school een grotere kans geven niet ziek te worden.

Werkwijze Wilde Ganzen: kent een financiële bijdrage toe aan de door het Particulier Ontwikkelingsinitiatief ingezamelde fondsen voor het project (het actieresultaat). In deze samenwerkingsovereenkomst is de maximale financiële bijdrage (premie) die Wilde Ganzen voor het project heeft toegezegd, vastgelegd. Wilde Ganzen kent haar bijdrage definitief toe als het actieresultaat door het Particulier Ontwikkelingsinitiatief is ingezameld en overgemaakt naar Wilde Ganzen

We hopen dat u – ondanks alle grote corona acties in het land – ons project nogmaals wilt steunen met een kleine bijdrage.

Ter ondersteuning van de blindenschool Sebeta – school in Sebeta in Ethiopië leggen wij graag het geplande project voor 2019 – 2021 aan u voor.

Op school wordt jaarlijks les gegeven aan ruim 300 – 400 leerlingen met een visuele beperking van grade 1 t/m grade 12. Daarnaast leidt het Special Teachers Training Program jong volwassenen  – vaak ook met een visuele beperking – op tot leerkrachten.  De school kent helaas – in toenemende mate – problemen, met name mbt de inventaris als ook het onderhoud van de school : het schoolmeubilair, inrichting van de eetzaal mbt de tafels en stoelen, de slaapkamers en het sanitair. In 2002 heeft de Ethiopian Lion’s Club een aantal gebouwen gerenoveerd, o.a. het aanbrengen van sanitaire voorzieningen. Na 15 jaar moet het tegelwerk nodig vervangen worden ivm slecht voegwerk en / of opnieuw gevoegd worden ( de stank van urine is enorm) , de school krijgt jaarlijks een minimale financiële vergoeding per leerling van de staat en dat is niet voldoende om alle kosten te dekken en een start te maken met renovatie.                                                                                               

Op zondag 23 juni was Sebeta school te zien op TV, om 11.55 uur op NPO 2. We hopen dat u de uitzending heeft gezien om een indruk te krijgen van de school.

In de zomer van 2018 heeft Stichting Berhan contact gezocht met de Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen steunt ook particuliere initiatieven.  In augustus is Els van der Wel in Hilversum uitgenodigd voor een 1ste gesprek om het project ‘ Sebeta-school-for-the- blind’ toe te lichten. Na het aanleveren van informatie en de benodigde formaliteiten m.b.t. formulieren kunnen wij u het mooie, verrassende nieuws meedelen dat Wilde Ganzen – afdeling particuliere initiatieven – onze aanvraag mbt Sebeta school heeft goed gekeurd. M.i.v. eind februari 2019 heeft Stichting Berhan gedurende een jaar een samenwerkingsovereenkomst voor het vervangen en de renovatie van de sanitaire voorzieningen en electra. Het bedrag dat middels Fondsenwerving in 2017 is opgehaald was onvoldoende om dit te realiseren.

 Het bedrag dat begroot is voor de sanitaire voorzieningen komt op ongeveer 55.000 euro . In de begroting zijn ook 56 tafels en stoelen (schoolmeubilair) opgenomen als ook de aanschaf van beddengoed voor de kinderen/ jongeren die buiten de compound van de school wonen.

Zodra Stichting Berhan 37.500 €  heeft ontvangen middels donaties, wordt dit bedrag naar de rekening van de Wilde Ganzen overgemaakt. Wilde Ganzen zal 1/3 van het totaal bedrag doneren: 18.000 €.

Zie hieronder de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Wilde Ganzen.

In juni is in het magazine een artikel geschreven over ‘Sebeta- school-for-the-blind’!

Op zondag 23 juni heeft Wilde Ganzen zendtijd besteed aan ons project : Sebeta school voor kinderen met een visuele beperking!! De uitzending was te zien op NPO 2 .

magazine wilde ganzen -sebeta school for the blind

zie www.wildeganzen.nl

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET WILDE GANZEN

 Wilde Ganzen (WG) bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen voegt waarde toe aan concrete en duurzame projecten gericht op armoedebestrijding in midden- en lage inkomenslanden. Deze waarde bestaat uit kennis, ervaring en een financiële bijdrage. De projecten zijn gebaseerd op een samenwerking van een particulier initiatief in Nederland en een lokale organisatie in het projectland.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking tussen Wilde Ganzen en Stichting Berhan ten aanzien van de fondsenwerving en uitvoering contractueel vastgelegd.  

Basisgegevens 

Algemeen

Particulier Initiatief : Stichting Berhan

Project Eigenaar (lokale partner) ManaBarumsaaLjoolee /Sebeta-School -for- the – blind Projectnummer 2019.0038

 Naam project : Sebeta-School-for-the-blind in Ethiopië

Land project  :Ethiopië Financiën (in €) 

Bijdrage van PI aan project (actieresultaat) 36.335,89 €

 Maximale bijdrage WG (50% premie) 18.167,95 €

Bijdrage PI + WG aan project  54.503,84 €

Fondsenwerving   Einde fase fondsenwerving 14-02-2020

Betalingskenmerk Actieresultaat ‘2019.0038 Sebeta School for the blind

 Rekeningnummer Stichting Wilde Ganzen/IKON NL53 NGB 00 000 40 000

Werkwijze van Wilde Ganzen:

Wilde Ganzen kent een financiële bijdrage toe van 50% van de door uw stichting of organisatie ingezamelde fondsen voor het project (het actieresultaat). In deze samenwerkingsovereenkomst is de maximale financiële bijdrage die Wilde Ganzen voor het project heeft toegezegd, vastgelegd.  

De bijdrage van Wilde Ganzen wordt definitief toegekend als het beoogde actieresultaat door uw stichting of organisatie is ingezameld en overgemaakt naar Wilde Ganzen. Deze bijdrage wordt geheel gefinancierd uit de fondsenwerving door Wilde Ganzen zelf.  

De fondsenwerving van Wilde Ganzen bestaat onder meer uit giften van donateurs, stichtingen en  fondsen, uit bijdragen naar aanleiding van onze televisie-uitzendingen en uit bijdragen voortvloeiend uit berichten over projecten in mailingen, onze nieuwsbrief, ons magazine en op onze website. Alle  goedgekeurde projecten kunnen door Wilde Ganzen ingezet worden voor de eigen fondsenwerving.

Op de website: www.berhan.nl  zijn de nieuwsbrieven te lezen en foto’s te zien van de bezoeken van de afgelopen jaren.  Om de school en kinderen te kunnen helpen zijn wij afhankelijk van donaties. Wij hopen dat het voorgestelde project u aanspreekt en wij u weer als een van de donateurs mogen verwelkomen om samen met Wilde Ganzen dit te realiseren.

Met veel belangstelling wachten wij uw reactie

Edith Ruiken en Els van der Wel                                                        

Beleidsplan 2018 – 2019, voor het project Sebeta-school-for-the-blind is een samenwerkingsovereenkomst met  Wilde Ganzen. 

Ter ondersteuning van de blindenschool Sebeta – school in Sebeta , en het trainingscentrum  Alem Art Centre in Ethiopië leggen wij graag de geplande projecten voor 2018 – 2019/2020 aan u voor. In de nieuwsbrieven op onze site kunt u uitgebreid over de projecten lezen.

Sebeta – School – for – the – blind

Stichting Berhan heeft met uw steun al eerder voor de kinderen van de ‘Sebeta School for the Blind’ verschillende hulp- en lesmaterialen kunnen aanschaffen. In 2014 konden we een ICT ruimte inrichten waar de kinderen met aangepaste software op de pc’s en ondersteunende programma’s met spraak en/ of vergroting gebruik van kunnen maken. Alle materialen (in Nederland bij Worldwide Vision  aangeschaft), zijn door Edith en / of  Els persoonlijk tijdens hun bezoek aan de school overhandigd, zoals u eerder in onze nieuwsbrieven heeft kunnen lezen. In 2016 hebben wij hulpmiddelen aangeschaft tbv edukatie ( o.a. braille-schrijfmachines, braille papier, reglettes), low vision ( o.a. loep en verlichting) , communicatie ( memorecorders)  en t.b.v mobiliteit en orientatie (o.a. taststokken).

Ten gevolge van de in toenemende spanning tussen etnische groeperingen is van oktober 2016 tot augustus 2017 en vanaf eind februari dit jaar de noodtoestand uitgeroepen. Helaas had dit tot gevolg dat we niet – zoals eerdere transporten – de hulpmiddelen ( ruim 500 kg ) tijdig, voorzien van alle formaliteiten uit de CARGO  / ICAS konden krijgen. Inmiddels is er sinds begin mei 2018 een nieuwe premier in Ethiopie aangesteld, afkomstig uit de streek Oromia, waar ook onze school Sebeta ligt. Dit heeft er toe geleid dat de onrusten zijn afgenomen en we onze steun mbt ons project voort kunnen zetten.  We zijn blij ! dat we nu na heel veel werk alle documenten in orde hebben, het betekent helaas wel dat er nu na ruim 1,5 jaar een hoger bedrag aan invoerrechten belasting berekend is en we hopen dan ook dat u ons hierin financieel wilt steunen. In september 2018 en maart 2019 zijn Els van der Wel en Ron Segaar voor een week naar Ethiopie geweest en hebben zij met betrokkenen eindelijk de hulpmiddelen uit de CARGO vrij gekregen, en deze naar Sebeta-School gebracht.

Nav ons bezoek in juli 2017 hebben Edith en Els  gezien in welke staat de school verkeert. Stichting Berhan wil de school steunen door de aanschaf van  nieuwe stoelen en tafels voor de klaslokalen – in grootte rekening houdend met de leeftijd van de kinderen – als ook een deel van het meubilair laten repareren door een lokaal bedrijf.  In de slaapkamers willen we kasten plaatsen waar de kinderen hun eigen bezittingen een plekje kunnen geven. Belangrijk is dat – voor zover mogelijk – duurzame materialen gebruikt worden. Daarnaast ivm lichthinder en stof van buiten, zonwering aanbrengen in o.a. het pc lokaal, de bibliotheek waar o.a. beeldschermloepen staan tbv lezen. 

Kostenbegroting  Sebeta-school-for-the-blind   35.000 €

In de zomer van 2018 heeft Stichting Berhan contact gezocht met de Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen steunt ook particuliere initiatieven.  In augustus is Els van der Wel in Hilversum uitgenodigd voor een 1ste gesprek om het project ‘ Sebeta-school-for-the- blind’ toe te lichten. Na het aanleveren van informatie en de benodigde formaliteiten m.b.t. formulieren kunnen wij u het mooie, verrassende nieuws meedelen dat Wilde Ganzen – afdeling particuliere initiatieven – onze aanvraag mbt Sebeta school heeft goed gekeurd. M.i.v. eind februari 2019 heeft Stichting Berhan gedurende een jaar een samenwerkingsovereenkomst voor het vervangen en de renovatie van de sanitaire voorzieningen en electra. Het bedrag dat middels Fondsenwerving in 2017 is opgehaald was onvoldoende om dit te realiseren.

Alem Getachew Worku

Het 2de voorstel betreft het Alem Art Centre. Els heeft Alem  (forse beperkingen in handen, als ook scoliose en rolstoelafhankelijk) in 2007 voor het eerst ontmoet in de wijk bij Mebrtel waar ze in een heel klein optrekje schilderde en probeerde haar kunst te verkopen. Met steun van Stichting Berhan, als ook met haar enorme doorzetttingsvermogen, haar talent, haar kennis  kon ze binnen een paar jaar verhuizen naar een grotere ruimte waar ze vorm kon geven aan haar galery en kleinschalig les kon geven aan kinderen. Naast het schilderen maakte ze ook een start met het schrijven van eenvoudige kinderboekjes, tevens geillustreerd door haarzelf. De onderwerpen van de verhalen waren grotendeels autobiografisch, en ze is zich de afgelopen 10 jaar steeds meer gaan richten op kinderen met een lichamelijke beperking.

Zij heeft zelf met de start van de kinderboekjes een eigen Stichting opgericht en de opbrengst daarvan komt ten goede aan het Alem Art Centre. In de laatste jaren heeft ze meerdere malen meegedaan aan tentoonstellingen, en kreeg ruim 3 – 4 jaar terug de kans om in de wijk Gerji op een centraal gelegen locatie een ruimte te huren , waar ook meer mogelijkheden waren om les te geven.

Inmiddels geeft ze volop les aan kinderen, maar haar wens gaat vooral uit naar  het lesgeven aan kinderen met een lichamelijke beperking ( rolstoelafhankelijk) en / of psychiatrische problematiek, waarvan de ouders vaak niet de financiele middelen hebben om de tekenlessen als ook  het vervoer te betalen.

Alem heeft toestemming om – vrij van invoerbelasting !! –  een auto / bus te importeren die geschikt is voor het vervoer van rolstoelafhankelijke kinderen en jong volwassenen . Met de inzet van een vrijwillige chauffeur  kunnen kinderen voor de lessen worden opgehaald en thuis gebracht.

Jaarlijks geeft zij in de zomervakantie ( juli – half september ) uitgebreide workshops en tekenlessen aan de kinderen, de workshops worden afgesloten met een certificaat.

Stichting Berhan wil Alem Art Centre steunen met de aanschaf van de benodigde lesmaterialen ( teken – en schildermaterialen ) en waar nodig voorzieningen aanbrengen in het kader van toegankelijk maken van de ruimte  ( vanwege de beperkingen van de kinderen).

Verder heeft de werkvoorziening voor jongeren met een beperking , als ook de start van een winkel onze aandacht. Op onze website kunt u hierover lezen in de nieuwsbrieven, voorzien van foto’s.

Kostenbegroting  Alem Art Centre                          6.500 € 

*Materiaal ( verf, verfbenodigdheden ) tbv de training per kind kosten per maand 350 ETB

Beleidsplan 2016-2017

Al langere tijd heeft Stichting Berhan  het idee om een Zorgboerderij / Sebeta Farming for Health op te zetten, een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat ruimte biedt aan mensen die vanwege hun beperking(en ) hulp, zorg of begeleiding nodig hebben.

In overleg met o.a. de directeur Ato Abera en betrokkenen van Sebeta- School, als ook met voormalig directeur Toomas wordt hard gewerkt om dit project, gekoppeld aan het project  ‘ Sebeta-school-for-the-blind ‘ verder vorm te geven en hopen wij met financiele steun dit te kunnen realiseren voor jongeren met een zintuiglijke en / of lichamelijke beperking.

Op de Sebeta- blindenschool is nauwelijks specifiek lesmateriaal aanwezig; er is nog steeds behoefte aan hulpmiddelen op het gebied van educatie, mobiliteit, communicatie, braillebenodigdheden (reglettes met prikpennen, braillepapier) en hulpmiddelen m.b.t. low vision.

Ook het opzetten van een ICT ruimte was / is een grote wens. Middels aangepaste software op computers is het mogelijk voor de kinderen op de computer te leren met ondersteunende programma’s in spraak en/ of vergroting. Met een beeldschermloep kunnen teksten worden vergroot in optimaal contrast voor slechtziende kinderen. De clearview met spraak maakt het voorlezen van tekst mogelijk in combinatie met vergroting en in diverse hoog contrast leesstanden. Door middel van een memorecorder ( milestone ) kan lesstof ( 25 uur opnamecapaciteit ) worden opgeslagen en eenvoudig worden gebruikt om de gesproken lesstof opnieuw te beluisteren. Hiermee is een start gemaakt in 2014 – 2015. 

Wat is er nodig en wat kost het?

De taststokken en reglettes kunnen we bestellen bij Worldwide Vision in Nederland, een gespecialiseerd bedrijf dat producten levert voor mensen met een visuele beperking en krijgen altijd goed advies met betrekking tot de keus van de producten voor Ethiopië. De ICT en optische hulpmiddelen kunnen we bestellen bij Optelec in Barendrecht. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onder andere ICT hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.

Alle materialen kunnen we zelf vanuit Nederland meenemen en / of met luchtvracht laten verzenden. Vaak heeft Ethiopian Airlines de Stichting hiervoor gratis transport of voor een kleine financiële vergoeding transport aangeboden.

Alles bij elkaar komt neer op een totale projectsom van € 22.300,00

Uitvoering project

We streven er steeds naar om de projecten binnen een jaar te hebben gerealiseerd. Elk jaar gaan we er zelf naartoe en kunnen we direct het resultaat zien. Zover mogelijk nemen we hulpmiddelen en  materialen mee vanuit Nederland, voor overige materialen wordt alles ter plekke aangeschaft.

We houden contact met onze sponsors en informeren over het project middels email, post of nieuwsbrief. Op de nieuwe !! website houden we de projecten ook bij.

Daarnaast steunen we maandelijks  Eyasu Adugna in Addis Abeba ( huur ‘ kamer’,  hulpmiddelen ), de familie Nardos in Gondar en individuele aanvragen.

Steentje bijdragen?

Vind je Stichting Berhan een mooi initiatief en wil je hun helpen door een steentje bij te dragen? Laat het ons weten!