Huidige projecten

  Sebeta-school-for-the-blind  in Sebeta

Stichting Berhan is in 2004 opgericht om kleinschalige projecten in Ethiopië te ondersteunen, waaronder de ‘Sebeta School for the Blind ‘, vlakbij de hoofdstad Addis Abeba. Op deze school wordt jaarlijks lesgegeven aan ruim 300 – 400 leerlingen met een visuele beperking van grade 1 t/m grade 12. Daarnaast leidt het Special Teachers & Training Program jongvolwassenen – vaak ook met een visuele beperking – op tot leerkrachten.  De school kent in toenemende mate problemen op alle levensgebieden, de school krijgt jaarlijks een minimale financiële vergoeding per leerling van de staat en hulpmiddelen t.b.v. goed onderwijs zijn in het land niet en/of nauwelijks te verkrijgen. Daarnaast is er geen geld voor structureel onderhoud, in 2004 is met hulp van de Ethiopian Lion’s Club en met financiele steun van de Nederlandse ambassade – een deel van de gebouwen gerenoveerd en de infrastructuur op het terrein verbeterd.  

Stichting Berhan steunt  sinds 2004 de kinderen en leerkrachten van Sebeta School o.a. middels de aanschaf van onderwijsmaterialen en hulpmiddelen (o.a. low-vision, mobiliteit, ICT ) t.b.v. ‘onderwijs voor kinderen met een visuele beperking ‘ daarnaast ook middels de aanschaf van bv schoolmeubilair, bedden en matrassen voor de kinderen die op de compound wonen

Alem Getachew Worku in Addis Abeba

Els heeft Alem Getachew in 2007 voor het eerst ontmoet in de wijk Mbrtel waar ze in een heel klein optrekje van nog geen 9 m² woonde, schilderde en probeerde haar kunst te verkopen.  Alem is al vanaf haar geboorte lichamelijk beperkt en is rolstoelafhankelijk. In   had ze in dezelfde straat de mogelijkheid een grotere ruimte te huren en kon ze een begin maken met het tentoonstellen van haar werk. Ook bood de ruimte meer mogelijkheden om zich met de rolstoel binnenshuis te verplaatsen. Deels met steun van Stichting Berhan, maar vooral met haar doorzetttingsvermogen, haar talent, als ook haar kennis kon ze een ruimte gaan huren in de wijk Gerji; hier richtte ze een expositieruimte in. De gallery ligt centraal in de wijk, waar ze 2 grote ruimtes tot haar beschikking heeft en vorm kan geven aan het

tentoonstellen van de gemaakte kunstwerken.  In deze ruimte hangt werk van Alem als ook van andere kunstenaars.Buiten is de mogelijkheid om een kopje Ethiopische koffie te drinken.

Naast het schilderen maakte ze ook een start met het schrijven van eenvoudige kinderboekjes, tevens geillustreerd door haarzelf. De onderwerpen van de verhalen zijn grotendeels autobiografisch en waarin het geloof ook een bealngrijke plaats inneemt ( voor het merendeel van de bevolking). Ze is zich dan ook steeds meer gaan richten op les geven aan kinderen met een lichamelijke beperking. In het huidige pand heeft ze daar meer mogelijkheden voor. Ze heeft 4 boekjes geschreven die ze verkoopt als ook kaarten van andere kunstenaars. De laatste jaren heeft ze meerdere malen meegedaan aan tentoonstellingen en in 2008 / 2009 won ze een prijs in ‘ the Art contest  SIGNS OF LIFE’.

Inmiddels geeft ze volop les aan kinderen, maar haar wens gaat vooral uit naar het les geven aan kinderen met een lichamelijke beperking ( rolstoelafhankelijk) en / of bijkomende psychiattrische problematiek, waarvan de ouders vaak niet de middelen hebben om de tekenlessen en het vervoer te regelen en te financieren. Haar wens is het uitbreiden van de leer- en werkplek waar de kinderen met liefde en aandacht in een veilige werkomgeving de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen middels het aanleren van verschillende technieken op het gebied van schilder- en tekenkunst. Het doel van het leertraject is creatieve ontwikkeling en zelfontplooiing en het vergroten van de zelfstandigheid en de vakkennis van de kinderen.

Alem heeft een begroting gemaakt en hoopt dat mbv de financiele bijdrage verder vorm gegeven kan worden aan dit project.

 

Auto wasplaats in Addis Abeba werkvoorziening voor jongeren met een beperking

Al eerder schreven we dat – in verband met steeds terugkerende incidenten in o.a. Oromo gebied waar Sebeta school ligt – we helaas hebben moeten afzien van de start van een zorgboerderij op een locatie bij Sebeta, buiten de hoofdstad. Na lang zoeken heeft Yidnekachew Gizaw samen met Ayu in 2017 een stuk grond in de wijk GORO gevonden waar in december 2017 een start gemaakt is met het verkrijgen van toestemming van de plaatselijke Kebele om een werkplek voor jongeren met een beperking te starten. De wijk in aanbouw ligt niet ver van de ringweg om Addis heen en is goed bereikbaar. Het plan – een autowas- / poetsbedrijf : een werkvoorziening voor jongeren met een beperking in de hoofdstad – wordt nu verder uitgewerkt. Begin 2019 is met toestemming van het bestuur van de lokale Kebele (vergelijkbaar met gemeente) een start gemaakt met de voorbereidingen daarvan.

Eyasu Adugna in Addis Abeba:

Els heeft Eyasu in 2004 leren kennen, tijdens een bezoek aan de familie van haar dochter in Gondar, waar hij met 2 jongens – beiden lichamelijk beperkt – in een klein lemen hutje van nog geen 4 m onder een golfplaten dakje onder erbarmelijke omstandigheden woonde. Hij is blind en woont inmiddels al weer ruim 10 jaar in Addis in de omgeving van Sedist Kilo, een wijk in Addis Abeba waar meer mensen met een visuele beperking wonen. Hij heeft de reguliere secundaire school grotendeels doorlopen. Ivm zijn ziekte (TBC en de HIV infectie ) is hij geruime tijd verzorgd in een huis van ‘ Sister Martherisas Charity ’. De behandeling voor TBC is na 6 maanden eerder in mei beëindigd. Voor zijn HIV gebruikt hij dagelijks medicatie, verstrekt door het Gulele Sub-centre Health Office. Daarna had hij geen vaste verblijfplaats en vond onderdak bij vrienden. Vanaf december 2017 heeft hij met steun van onze Stichting (maandelijks 2000 / 2500 etb = ong 60 tot 70 € voor de huur en 1ste levensbehoeften) een kamer gehuurd. In maart hopen wij hem een bezoek te kunnen brengen.

Els heeft Eyasu in maart met Yidnekachew bezocht en naast zijn maandelijkse donatie geld gegeven om o.a. schoenen te kopen. In januari ’23 neemt zij kleding etc voor hem mee. In augustus wilde Eyasu naar zijn familie in Gondar afreizen maar helaas was dit niet mogelijk vanwege incidenten. Hij volgt onderwijs aan de Entoto Amba school.

…7 oktober 2022: Dear ELS,

How are you doin? It to inform you that I have not to be Gondar last month due to trouble and insecurity on the way. I manage the transport fee transferring yo house rent. I to house rent. I got a person who can accomplish tasks on behalf of me at Gondar and he will finally send me the files. Dear ELS,, now I am in need of the usual cost for house rent and food. And I would be happy if you mind the raising cost living in to consideration. Thank You

Eyasu Adugna

 Hulpmiddelen voor kinderen met Cerebrale Parese:  Marken Mesele en Adomeay Abeyo

Marken Mesele is een meisje van 2 jaar en 8 maanden, die Els ontmoet heeft tijdens haar bezoek in februari 2017.  Marken had na de geboorte o.a. ademhalingsproblemen, longontsteking, geelzucht en heeft daarvoor een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Ten gevolge van zuurstoftekort heeft ze een hersenbeschadiging. In februari 2019 heeft Els een bezoek gebracht aan Adomey Abey Taeku, hij heeft tijdens de geboorte hersenbeschadiging opgelopen tgv zuurstofgebrek. De beide hulpmiddelen zijn nu in bruikleen bij Adomey en er wordt volop gebruik van gemaakt. Hij heeft fysiotherapie en bij vragen mbt het instellen van beide hulpmiddelen kunnen zij deze aan de behandelend fysiotherapeut voorleggMarken heeft een houdings- en/of bewegingsstoornis : spasticiteit, onwillekeurige bewegingen en coördinatieproblemen. Ze kan met hulp kort staan, heeft moeite met kauwen en moeite met eten ( verslikken ). Ze is dan ook klein voor haar leeftijd. In Ethiopie zijn geen tot weinig voorzieningen voor kinderen als Marken, die haar en haar ouders kunnen begeleiden en adviseren ten aanzien van haar ontwikkelings(mogelijkheden ).                                                 

Stichting Berhan  heeft in het kader van revalidatie bij Atlas Kidtech 2 hulpmiddelen aangeschaft en in bruikleen gegeven aan de ouders van Marken: een sta-tafel en de loop- rollator Zoefzoef  als ook spel- en ontwikkelingsmateriaal. De ouders hebben begin 2019 aangegeven dat beide hulpmiddelen niet meer nodig zijn.    In februari 2019 heeft Els een bezoek gebracht aan Adomey Abey Taeku, hij heeft tijdens de geboorte hersenbeschadiging opgelopen tgv zuurstofgebrek. De beide hulpmiddelen zijn nu in bruikleen bij Adomey en er wordt volop gebruik van gemaakt. Hij heeft fysiotherapie en bij vragen over het instellen van beide hulpmiddelen kunnen zij deze aan de behandelend fysiotherapeut voorleggen.

In oktober (2022) hoorde Els dat de familie is verhuisd naar Amerika , mede voor de zorg voor hun zoontje. In januari zal Els beide hulpmiddelen overdragen aan een volgend kind met Cerebrale Parese.

Familie Nardos – Gondar

Vanwege de langdurige etnische conflicten in o.a. het noorden van het land  heeft Els de familie van haar dochter (familie Nardos) in Gondar al lange tijd geen bezoek kunnen brengen. Vader Nardos woont nog steeds in het hutje op de compound van de kerk, samen met Gebre/Meskel, Senayt en haar dochter van 9 jaar.  Helaas is Senayt niet in staat om ten gevolge van PTSS en een psychiatrische aandoening goed voor haar dochter te zorgen.   De broers (Solomon, Dawit en Gebre/Meskel) en Alem, oudste zus van Aster nemen de zorg op zich. Senayt krijgt van de behandelend psychiater medicatie ( antipsychotica) voorgeschreven en adviseert  haar  eenvoudig werk te gaan doen.  Met steun van onze Stichting proberen Gebre Meskel en Senayt nu in hun levensonderhoud te voorzien met de verkoop van schoenen, en Alem met de verkoop van bananen. De man van Alem studeerde in Bahr-Dahr, een plaats ong 200 km van Gondar en heeft nu een baan buiten Gondar.

Verder het verzoek om vooral de dochter van Senayt te steunen middels kleding, schoenen en mogelijk het betalen van schoolgeld van haar dochtertje. Vanwege de conflicten in Tigray is het moeilijk voor de familie kinderkleding en schoenen voor de kinderen aan te schaffen, alles is duur en/of niet verkrijgbaar.  Stichting Berhan zal proberen kleding te verzamelen en een pakket naar Gondar te sturen.

november 2022 Gondar

         

Dawit en Senayt Nardos                     Gebre Meskel Nardos                         Senayt met dochter en nichtjes

 

 

 

Steentje bijdragen?

Vind je Stichting Berhan een mooi initiatief en wil je hun helpen door een steentje bij te dragen? Laat het ons weten!